Groene ambities leiden Lemahieu Group naar CO₂-neutrale toekomst | Lemahieu Group

Groene ambities leiden Lemahieu Group naar CO₂-neutrale toekomst

17/03/2021

Deel dit bericht:

Duurzaam ondernemen

Klimaatplan

We zijn zeer trots te mogen aankondigen dat sinds 9 maart 2021 Lemahieu Group CO₂-neutraal is. Samen met CO2logic en certificatie-instelling Vinçotte brachten we onze klimaatimpact in kaart en tekenden we een plan uit om onze ecologische voetafdruk nog verder te verkleinen. 

In het spoor van de Europese klimaatdoelstellingen

In het kader van de Overeenkomst van Parijs hebben 195 partijen zich ertoe verbonden de stijging van de wereldwijde gemiddelde temperatuur ruim onder 2°C boven het pre-industriële niveau te houden en zich te blijven inspannen om de temperatuurstijging tot 1,5°C te beperken.

Om deze doelstelling te bereiken, moet de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk afnemen en moet tegen de tweede helft van deze eeuw een evenwicht tussen antropogene uitstoot en verwijderingen (d.w.z. koolstofneutraliteit) worden bereikt.

Sinds enkele jaren spant Lemahieu Group zich in om mee te helpen aan de afname van broeikasgassen:

  • De recuperatie van regenwater in ons productieproces.

  • De verwarming van onze productiesite op houtkrullen.

  • De installatie van een windmolen die ons in Gent voorziet van groene stroom.

  • De investering in een ecologisch vriendelijke oplossing om hout en platen brandvertragend te behandelen (Burnblock®)

 

 

Ons klimaatplan gaat uit van duurzame partnerships en concrete acties en investeringen.

In 2021 bereikt onze klimaatstrategie een hoogtepunt

De doorlichting van het onafhankelijk klimaatadviesbureau CO2logic en certificatie-instelling Vinçotte bracht onze volledige eigen CO₂-emissies in kaart (scope 1+2), alsook een belangrijk deel van de relevante scope 3 emissies, namelijk woon-werkverkeer, dienstreizen, afvalverwerking, papieraankoop en indirecte emissies gerelateerd aan scope 1+2 categorieën.

Om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en de Europese klimaatdoelstellingen te halen, brachten we onze ambities over in een klimaatstrategie.

De inspanningen van de laatste jaren om onze ecologische impact te verkleinen, leidt in 2021 tot het certificaat van CO-neutraal bedrijf. De onvermijdelijke restuitstoot compenseren we met de ondersteuning van twee gecertificeerde klimaatprojecten van CO2logic:

  • Uganda Water Project  ('Gold standard" - gecertificeerd waterproject)
  • Forestry Zambia Project  (‘Verified Carbon Standard’-gecertificeerd bosproject)

Uganda Water Project

Het project repareert beschadigde waterputten en boort nieuwe putten op plaatsen waar de lokale Oegandese bevolking geen toegang heeft tot drinkbaar water.

Copyright beeld: CO2logic

inlinecologic-climate-projects-water-300-x-300
Lemahiieu_Icons-04

Op die manier helpen we jaarlijks bijna 500 inwoners aan 1 000 000 liter drinkwater.

Lemahiieu_Icons-03

We bewaren hierdoor bijna 5 hectare bos en vermijden een uitstoot van 780 ton CO₂ om niet-drinkbaar water te zuiveren.

Lemahiieu_Icons-02

Oegandese vrouwen ervaren een positieve impact door een significante besparing in tijd en geld.

Forestry Zambia Project

Het project vrijwaart bossen in Zambia van (illegale) houtkap en stroperij. Het project ondersteunt boeren met landbouwmethodes die de bossen beschermen en hun levensonderhoud verbeteren. Stropers krijgen de kans om vaardigheden te leren die het bos en de natuur beschermen, terwijl ze een stabiel inkomen hebben.

Copyright beeld: CO2logic

inlineco2logic-forestry-climate-projects
Lemahiieu_Icons-03

Het project bevordert duurzame landbouw en bosbehoud. Met onze steun wordt meer dan 1200 hectare bos beschermd en een uitstoot van 780 ton CO₂ vermeden.

Onze ambitie voor 2021

In 2021 gaan we nog een stapje verder en vechten we op twee fronten verder aan de verlaging van onze CO₂-uitstoot: transport en energie. “We zijn zeer ambitieus, maar ook realistisch. De CO₂-emissie zal allicht nooit op 0 komen. Maar we blijven onszelf uitdagen en de jaarlijkse audit van CO2logic zal ons zwart-op-wit aantonen waar onze aandachtspunten liggen. In 2021 stellen we onszelf alvast tot doel om de CO₂-emissie met nog eens een kwart te verlagen,” verklaart Mike Lemahieu, gedelegeerd bestuurder en eigenaar van Lemahieu Group.

De eerste stappen om dit bereiken, zijn alvast genomen: “In Oostende investeren we in zonnepanelen die onze volledige productie zal voorzien van groene stroom. Daarnaast worden alle wagens van de vertegenwoordigers vervangen door hybridewagens.”

Deze inspanningen zullen vanaf 2022 zorgen voor een jaarlijkse emissie-verlaging van 25% of 456 tCO2e. De onvermijdelijke restuitstoot blijft Lemahieu Group compenseren met de gecertificeerde CO2logic klimaatprojecten.