Drenken | Lemahieu Group

Verduurzaming door middel van onderdompelen

Bij drenken wordt het hout gedurende een bepaalde tijd ondergedompeld in het houtbeschermingsproduct. Aangezien het product slechts beperkt in het hout doordringt, passen we deze techniek voornamelijk toe bij hout dat niet blootgesteld wordt aan weer en wind.

Wij zijn uitgerust met 2 ATG-erkende drenkstations en verlenen het hout een preventieve bescherming tegen:

  • Blauwschimmels
  • Houtaantastende zwammen
  • Larven van houtaantastende insecten.

De drenking heeft een geringe ecologische impact. Het hout wordt groen behandeld met Sarpeco 9+, een micro-emulsie of kleurloos met WOLSIT EC40.

Groen drenken

Lemahieu Group_Logo ATG

Drenkattest en certificering

Onze behandelingsstations hebben een ATG-erkenning en onze producten zijn ATG gecertificeerd. Op aanvraag bezorgen we u een drenkattest voor de behandelde partij hout.

 

Wenst u hout voor een toepassing in gebruiksklasse 2, 3 of 4? Dan raden we aan het hout te verduurzamen door impregneren onder vacuüm druk .

Delen van het hout die na drenking nog verzaagd of gefreesd moeten worden, dienen een nabehandeling te krijgen met het product die eveneens aan de bovenvermelde eisen voldoet.

Uit het juiste hout gesneden

Onze breed vertakte hout- en platenkennis, innovatieve technieken en duurzame materialen staan samen garant voor ecologisch verantwoorde toepassingen voor binnen en buiten. Graag meer informatie over onze producten of al exact in gedachten wat u in onze capabele handen wilt leggen?